Vuosikertomus 2016

Yhtiökokous

Postin ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Se ratkaisee osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Se esimerkiksi:

  • hyväksyy tilinpäätökset
  • päättää osingon jakamisesta
  • myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  • valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja päättää heidän palkitsemisestaan

Posti Group Oyj:n yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa viimeistään huhtikuun lopussa. Tarvittaessa yhtiö voi pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Hallitus lähettää kutsun yhtiökokoukseen viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Posti Group Oyj ei julkaise yhtiökokouskutsua yhtiön verkkosivuilla, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja, kuten jo aiemmin on mainittu.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Postin varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016. Paikalla olivat kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osinkoa 18 miljoonaa euroa. Osinko jaettiin 4.4.2016.

Läsnä yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, yhtiön johto ja tilintarkastaja.

Ylimääräinen yhtiökokous 2016

Posti piti ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2016. Paikalla olivat kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Kokouksessa valittiin hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Juha Pylväs, joka korvasi eronneen Marisanna Jarvan.