Vuosikertomus 2016

Hallintoneuvosto

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Varsinainen yhtiökokous valitsi vuonna 2016 hallintoneuvostoon 12 jäsentä ja nimitti Markku Rossin sen puheenjohtajaksi ja Jani Toivolan varapuheenjohtajaksi. Hallintoneuvosto on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain neljä kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Hallintoneuvosto kokoontuu lisäksi myös tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Hallintoneuvoston keskeisinä tehtävinä on valvoa, että yhtiötä johdetaan lain ja sääntöjen mukaan, antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa asioissa, valvoa postipalveluiden toimivuutta ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle selvitys tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Postin hallintoneuvosto 2016

Jäsen Syntymävuosi Koulutus Ammatti Osallistuminen kokouksiin
Markku Rossi (pj.) 1956 Liiketalouden perustutkinto Kansanedustaja 4/4
Jani Toivola (vpj.) 1977 Näyttelijä Kansanedustaja 2/4
Maria Guzenina 1969 Ylioppilastutkinto Kansanedustaja 4/4
Marisanna Jarva* 1981 Hallintotieteiden maisteri Kansanedustaja 3/3
Rami Lehto 1973 Sähkövoimatekniikan mekaanikko Kansanedustaja 4/4
Eeva-Maria Maijala 1967 Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kansanedustaja 4/4
Sari Moisanen 1980 Insinööri AMK Ohjelmapäällikkö,
House of Lapland
4/4
Mats Nylund 1964 Maatalouden perustutkinto Kansanedustaja 4/4
Juha Pylväs** 1971 Maatalous-metsätieteiden maisteri, agronomi Kansanedustaja 1/1
Sari Raassina 1963 Lääketieteen lisensiaatti Kansanedustaja 4/4
Lulu Ranne 1971 Diplomi-insinööri Hanke- ja ympäristöasiantuntija 4/4
Satu Taavitsainen 1977 Sosionomi AMK Kansanedustaja 4/4
Kari Tolvanen 1961 Poliisipäällystön virkatutkinto Kansanedustaja 3/4

*) 13.10.2016 asti
**) 27.10.2016 lähtien