Vuosikertomus 2016

11. Aineettomat hyödykkeet


Aineettomat oikeudet

2016

2015

Hankintameno 1.1.

25 763 723,84

28 656 231,10

Lisäykset

70 719,39

356 711,45

Vähennykset

-249 958,08

-3 580 918,71

Siirrot erien välillä

0,00

331 700,00

Hankintameno 31.12.

25 584 485,15

25 763 723,84

Kertyneet poistot 1.1.

23 347 059,39

23 548 655,05

Vähennysten kertyneet poistot

-249 958,08

-1 899 665,96

Tilikauden poisto

1 082 088,00

1 698 070,30

Kertyneet poistot 31.12.

24 179 189,31

23 347 059,39

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 405 295,84

2 416 664,45

   

Ennakkomaksut

  

Hankintameno 1.1.

2 478 953,26

3 728 556,57

Lisäykset

1 092 904,88

226 754,84

Vähennykset

0,00

-1 144 658,15

Siirrot erien välillä

0,00

-331 700,00

Hankintameno 31.12.

3 571 858,14

2 478 953,26

Kertyneet arvonalentumispoistot 1.1.

2 478 953,26

1 388 953,26

Arvonalentumispoistot

0,00

1 090 000,00

Kertyneet poistot 31.12.

2 478 953,26

2 478 953,26

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 092 904,88

0,00

   

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

2 498 200,72

2 416 664,45