Vuosikertomus 2016

12. Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet

2016

2015

Hankintameno 1.1.

891 396,01

891 396,01

Hankintameno 31.12.

891 396,01

891 396,01

Kirjanpitoarvo 31.12.

891 396,01

891 396,01

   

Koneet ja kalusto

  

Hankintameno 1.1.

76 654,54

12 584 317,33

Lisäykset

0,00

2 448,34

Vähennykset

0,00

-12 510 111,13

Siirrot erien välillä

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

76 654,54

76 654,54

Kertyneet poistot 1.1.

72 013,26

9 134 374,35

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0,00

-9 067 298,42

Tilikauden poisto

3 006,86

4 937,33

Kertyneet poistot 31.12.

75 020,12

72 013,26

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 634,42

4 641,28

   

Muut aineelliset hyödykkeet

  

Hankintameno 1.1.

1 189 127,90

1 189 127,90

Vähennykset

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

1 189 127,90

1 189 127,90

Kertyneet poistot 1.1.

65 524,77

65 524,77

Kertyneet poistot 31.12.

65 524,77

65 524,77

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 123 603,13

1 123 603,13

   

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 016 633,56

2 019 640,42