Vuosikertomus 2016

13. Sijoitukset


Konserniyritykset

2016

2015

Hankintameno 1.1.

964 154 191,07

1 032 517 581,18

Lisäykset

2 637 243,77

32 079 105,74

Vähennykset

-6 423 770,65

-100 442 495,85

Hankintameno 31.12.

960 367 664,19

964 154 191,07

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

241 990 659,54

239 527 042,73

Arvonalentumiset

158 793 529,59

92 736 279,13

Arvonalennusten peruutukset

-411 401,67

-90 272 662,32

Kirjanpitoarvo 31.12.

559 994 876,73

722 163 531,53

   

Osakkuusyritykset

  

Hankintameno 1.1.

513 245,14

513 245,14

Vähennykset

-513 245,14

0,00

Hankintameno 31.12.

0,00

513 245,14

Pääomaosuusoikaisut 1.1.

1 310 984,87

1 310 984,87

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

-1 017 739,73

-1 097 739,73

Arvonalentumiset

0,00

80 000,00

Arvonalennusten peruutukset

-293 245,14

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

220 000,00

   

Muut osakkeet

  

Hankintameno 1.1.

6 609 762,48

6 660 306,40

Lisäykset

0,00

28 560,00

Vähennykset

-367 378,77

-79 103,92

Hankintameno 31.12.

6 242 383,71

6 609 762,48

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

869 968,07

660 676,07

Arvonalentumiset

40 000,00

209 292,00

Arvonalennusten peruutukset

-277 378,77

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

5 609 794,41

5 739 794,41

   

Saamiset konserniyrityksiltä

  

Pääomalainasaamiset

  

Hankintameno 1.1.

28 511 000,00

28 511 000,00

Vähennykset

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

28 511 000,00

28 511 000,00

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.

0,00

0,00

Arvonalennusten peruutukset

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

28 511 000,00

28 511 000,00

   

Muut saamiset

  

Pääomalainasaamiset

  

Hankintameno 1.1.

0,00

3 070 177,03

Lisäykset

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

0,00

3 070 177,03

Arvonalentumiset

0,00

3 070 177,03

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

   

Sijoitukset yhteensä

594 115 671,14

756 634 325,94