Vuosikertomus 2016

16. Rahoitusvarat ja -velat ja rahoitusriskien hallinta

 

 

2016

               

miljoonaa euroa

Käypään arvoon

tulos-

vaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat

ja -velat

Lainat

ja muut

saamiset

Erä-päivään

asti

pidettävät

sijoitukset

Myy-

tävissä

olevat

rahoitus-

varat

Jaksotet-tuun

hankinta-

menoon

arvostetut

rahoitus-

velat

Kirjan-

pito-

arvo

Käypä

arvo

Taso

Pitkäaikaiset

rahoitusvarat

               

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

     

5,6

 

5,6

5,6

3

Pitkäaikaiset saamiset

 

96,3

     

96,3

96,3

 

Pitkäaikaiset

rahoitusvarat

 

96,3

 

5,6

 

101,9

101,9

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

               

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

9,7

     

9,7

9,7

 

Pääomarahastosijoitukset

     

0,2

 

0,2

0,2

3

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

       

0,0

0,0

2

Rahamarkkinasijoitukset

43,5

       

43,5

43,5

2

Noteeratut

joukkovelkakirjat

25,5

       

25,5

25,5

1

Noteeraamattomat joukkovelkakirjat

8,8

       

8,8

8,8

2

Saamistodistukset

   

54,7

   

54,7

54,7

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

77,9

9,7

54,7

0,2

 

142,5

142,5

 

Rahamarkkinasijoitukset

11,5

       

11,5

11,5

2

Rahat ja pankkisaamiset

 

0,0

     

0,0

0,0

 

Rahavarat

11,5

0,0

     

11,5

11,5

 
                 

Rahoitusvarat yhteensä

89,3

106,0

54,7

5,8

0,0

255,8

255,8

 

Pitkäaikaiset

rahoitusvelat

               

Joukkovelkakirjalainat

         

0,0

0,0

 

Pitkäaikaiset

rahoitusvelat

         

0,0

0,0

 

Lyhytaikaiset

rahoitusvelat

               

Joukkovelkakirjalainat

       

99,9

99,9

102,1

 

Velat saman konsernin yrityksille

       

50,3

50,3

50,3

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

       

0,0

0,0

2

Ostovelat

       

1,3

1,3

1,3

 

Lyhytaikaiset

rahoitusvelat

0,0

     

151,5

151,5

153,7

 
                 

Rahoitusvelat yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

151,5

151,5

153,7

 
                 

2015

               

miljoonaa euroa

Käypään arvoon

tulos-

vaikutteisesti

kirjattavat

rahoitusvarat

ja -velat

Lainat

ja muut

saamiset

Erä-päivään

asti

pidettävät

sijoitukset

Myy-

tävissä

olevat

rahoitus-

varat

Jaksotet-tuun

hankinta-

menoon

arvostetut

rahoitus-

velat

Kirjan-

pito-

arvo

Käypä

arvo

Taso

Pitkäaikaiset

rahoitusvarat

               

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

     

5,7

 

5,7

5,7

3

Pitkäaikaiset saamiset

 

64,1

     

64,1

64,1

 

Pitkäaikaiset

rahoitusvarat

 

64,1

 

5,7

 

69,9

69,9

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

               

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

0,4

     

0,4

0,4

 

Pääomarahastosijoitukset

     

0,2

 

0,2

0,2

3

Korkojohdannais-sopimukset, ei suojauslaskennassa

1,9

       

1,9

1,9

2

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,1

       

0,1

0,1

2

Rahamarkkinasijoitukset

81,4

       

81,4

81,4

2

Noteeratut joukkovelkakirjat

35,8

       

35,8

35,8

1

Noteeraamattomat joukkovelkakirjat

9,7

       

9,7

9,7

2

Saamistodistukset

   

95,0

   

95,0

95,0

 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

128,9

0,4

95,0

0,2

 

224,5

224,5

 

Rahamarkkinasijoitukset

42,0

       

42,0

42,0

2

Rahat ja pankkisaamiset

 

0,5

     

0,5

0,5

 

Rahavarat

42,0

0,5

     

42,5

42,5

 
                 

Rahoitusvarat yhteensä

170,9

65,1

95,0

5,9

0,0

336,9

336,9

 
                 

Pitkäaikaiset

rahoitusvelat

               

Joukkovelkakirjalainat

       

99,8

99,8

104,1

 

Pitkäaikaiset

rahoitusvelat

       

99,8

99,8

104,1

 

Lyhytaikaiset

rahoitusvelat

               

Joukkovelkakirjalainat

       

150,4

150,4

154,0

 

Velat saman konsernin yrityksille

       

114,9

114,9

114,9

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,0

       

0,0

0,0

2

Ostovelat

       

0,5

0,5

0,5

 

Lyhytaikaiset

rahoitusvelat

0,0

     

151,0

151,0

154,5

 
                 

Rahoitusvelat

yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

250,7

250,7

258,7

 
                 

Yhtiön rahoitusriskien hallintaa on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21. Yhtiö noudattaa rahoitusriskien hallinnassa konsenin rahoituspolitiikkaa ja riskienhallinnan periaatteita.