Vuosikertomus 2016

17. Oma pääoma


 

2016

2015

Osakepääoma 1.1.

70 000 000,00

70 000 000,00

Osakepääoma 31.12.

70 000 000,00

70 000 000,00

   

Käyvän arvon rahasto 1.1.

68 325,12

166 467,98

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, muut rahoitusarvopaperit

20 363,20

-98 142,86

Käyvän arvon rahasto  31.12.

88 688,32

68 325,12

   

Sidottu oma pääoma yhteensä

70 088 688,32

70 068 325,12

   

Vapaa oma pääoma

  
   

Muut rahastot 1.1.

142 703 761,93

142 703 761,93

Muut rahastot  31.12.

142 703 761,93

142 703 761,93

   

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.

567 442 573,42

566 076 975,92

Osingonjako

-18 000 000,00

0,00

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

549 442 573,42

566 076 975,92

   

Tilikauden voitto/tappio 31.12.

-143 182 483,20

1 365 597,50

   

Vapaa oma pääoma yhteensä

548 963 852,15

710 146 335,35

   

Oma pääoma yhteensä

619 052 540,47

780 214 660,47

   

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.

  

Muut rahastot

142 703 761,93

142 703 761,93

Voitto edellisiltä tilikausilta

549 442 573,42

566 076 975,92

Tilikauden voitto/tappio

-143 182 483,20

1 365 597,50

Yhteensä

548 963 852,15

710 146 335,35