Vuosikertomus 2016

21. Lyhytaikainen vieras pääoma


Velat saman konsernin yrityksille

2016

2015

Ostovelat

100 759,91

-92 802,66

Korkovelat

80 707,88

309 852,77

Muut velat

162 666 443,87

209 949 515,21

Siirtovelat

66 191,17

68 683,71

Yhteensä

162 914 102,83

210 235 249,03

   

Velat muille

  

Joukkovelkakirjalainat

99 881 255,73

150 422 779,87

Ostovelat

1 177 454,71

607 288,80

Muut velat

1 585 872,46

2 340 730,92

Siirtovelat

3 827 000,50

17 604 211,18

Yhteensä

106 471 583,40

170 975 010,77

   

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

269 385 686,23

381 210 259,80

   

Muiden velkojen olennaiset erät

  

Palkat sosiaalikuluineen

209 369,41

225 124,68

Alv-velka

1 317 770,14

2 018 671,90

Muut velat

58 732,91

96 934,34

Yhteensä

1 585 872,46

2 340 730,92

   

Siirtovelkojen olennaiset erät

  

Palkat sosiaalikuluineen

2 904 773,69

1 501 921,94

Korkovelat

291 438,36

1 303 922,36

Verovelat

0,00

14 009 537,17

Muut siirtovelat

630 788,45

788 829,71

Yhteensä

3 827 000,50

17 604 211,18

   

Korollinen vieras pääoma

  

Pitkäaikainen

0,00

99 771 766,37

Lyhytaikainen

150 189 191,11

265 371 722,87

Yhteensä

150 189 191,11

365 143 489,24