Vuosikertomus 2016

1. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma


 

2016

2015

Suomi

10 550 621,80

13 542 859,46

Venäjä

771 539,97

651 897,92

Muut maat

0,00

-11 127,00

Yhteensä

11 322 161,77

14 183 630,38

   

2. Liiketoiminnan muut tuotot


 

2016

2015

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

629 442,43

833 701,33

Vuokratuotot

64 211,47

67 043,64

Muut liiketoiminnan tuotot

105 924,48

177 692,21

Yhteensä

799 578,38

1 078 437,18

   

3. Materiaalit ja palvelut


 

2016

2015

Ostot tilikauden aikana

3 301,34

1 329,53

Ulkopuoliset palvelut

1 388,04

8 313,64

Yhteensä

4 689,38

9 643,17