Vuosikertomus 2016

14. Pitkäaikaiset saamiset


Saamiset saman konsernin  yrityksiltä

2016

2015

Lainasaamiset

95 388 643,96

63 288 307,81

Yhteensä

95 388 643,96

63 288 307,81

   

Saamiset muilta

  

Lainasaamiset

861 122,19

861 122,19

Muut saamiset

2 646,94

109 154,55

Laskennallinen verosaaminen

1 011 158,24

8 261 462,05

Muut siirtosaamiset

0,00

0,00

Yhteensä

1 874 927,37

9 231 738,79

   

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

97 263 571,33

72 520 046,60

   

15. Lyhytaikaiset saamiset


Saamiset saman konsernin  yrityksiltä

2016

2015

Myyntisaamiset

9 298 994,75

82 213,75

Lainasaamiset

407 402,82

351 790,61

Korkosaamiset

10 284 392,87

5 913 140,44

Muut saamiset

2 379,09

41 298 749,45

Siirtosaamiset

28 561 389,17

111 700 000,00

Yhteensä

48 554 558,70

159 345 894,25

   

Saamiset muilta

  

Myyntisaamiset

53 222,89

-2 167,80

Muut saamiset

1 090 106,83

293 262,97

Siirtosaamiset

5 429 729,95

8 920 346,34

Yhteensä

6 573 059,67

9 211 441,51

   

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

55 127 618,37

168 557 335,76

   

Siirtosaamisten olennaiset erät

  

Korkosaamiset

1 032 493,89

2 339 842,50

Verosaamiset

1 592 303,06

0,00

Muut siirtosaamiset

2 804 933,00

6 580 503,84

Yhteensä

5 429 729,95

8 920 346,34