Vuosikertomus 2016

18. Pakolliset varaukset


 

2016

2015

Eläkevaraukset

305 620,00

301 878,00

Uudelleenjärjestelyvaraukset

370 236,90

580 760,88

Muut pakolliset varaukset

0,00

569 281,25

Yhteensä

675 856,90

1 451 920,13

   

19. Laskennalliset verovelat ja -saamiset


Laskennalliset verosaamiset

2016

2015

Pakollisista varauksista

135 171,38

290 384,03

Arvonalentumisista

118 517,86

0,00

Jaksotuseroista

497 333,76

7 971 078,02

Muut

260 135,24

0,00

Yhteensä

1 011 158,24

8 261 462,05

   

Laskennalliset verovelat

2016

2015

Käypään arvoon arvostuksista

22 172,08

17 081,28

Yhteensä

22 172,08

17 081,28

   

20. Pitkäaikainen vieras pääoma


 

2016

2015

Joukkovelkakirjalainat

0,00

99 771 766,37

Laskennallinen verovelka

22 172,08

17 081,28

Muut pitkäaikaiset velat

6 126 313,96

4 096 431,35

Yhteensä

6 148 486,04

103 885 279,00

   

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

  

Joukkovelkakirjalainat

-

-

Yhteensä

0,00

0,00