Vuosikertomus 2016

4. Henkilöstökulut

 

 

2016

2015

Palkat ja palkkiot

9 929 167,40

7 944 462,31

Eläkekulut

88 870,56

-110 433,70

Muut henkilösivukulut

353 643,41

662 746,73

Yhteensä

10 371 681,37

8 496 775,34

     

Johdon palkat ja palkkiot

   

Toimitusjohtaja

668 902,00

579 875,74

Johtoryhmän jäsenet

913 524,05

601 688,79

Hallituksen jäsenet

384 153,23

291 067,74

Hallintoneuvoston jäsenet

25 193,65

27 700,00

Yhteensä

1 991 772,93

1 500 332,27

     

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

   

Toimihenkilöt

55

61

Yhteensä

55

61

     
     

5. Poistot ja arvonalentumiset


 

2016

2015

Aineettomista oikeuksista

1 082 088,00

2 788 070,30

Koneista ja kalustosta

3 006,86

4 937,33

Yhteensä

1 085 094,86

2 793 007,63

   

6. Liiketoiminnan muut kulut


 

2016

2015

Vuokrat

575 095,32

657 595,85

Käyttöomaisuuden myyntitappiot

1 992 833,87

58 157,67

Henkilöstökulut

236 861,53

174 889,47

Matkakulut

123 351,89

120 105,09

Markkinointikulut

740 539,65

1 710 796,06

Edustuskulut

25 498,15

74 773,44

Tilojen ylläpitokulut

13 126,37

32 484,02

Toimisto- ja hallintokulut

3 686 552,08

3 302 100,89

IT-kulut

6 951 260,28

9 142 107,23

Fuusiotappio

0,00

23 275 219,49

Muut liiketoiminnan kulut

1 213 100,87

1 132 933,82

Yhteensä

15 558 220,01

39 681 163,03

   

7. Tilintarkastajien palkkiot


 

2016

2015

Tilintarkastuspalkkiot

157 167,31

218 354,84

Palkkiot veroneuvonnasta

13 406,11

0,00

Muut palkkiot

269 289,63

73 971,47

Yhteensä

439 863,05

292 326,31