Vuosikertomus 2016

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

 

Emoyhtiön tuloslaskelma

 

euroa

Liite

2016

2015

Liikevaihto

1

11 322 161,77

14 183 630,38

Liiketoiminnan muut tuotot

2

799 578,38

1 078 437,18

Materiaalit ja palvelut

3

-4 689,38

-9 643,17

Henkilöstökulut

4

-10 371 681,37

-8 496 775,34

Poistot ja arvonalentumiset

5

-1 085 094,86

-2 793 007,63

Liiketoiminnan muut kulut

6

-15 558 220,01

-39 681 163,03

Liikevoitto/-tappio

 

-14 897 945,47

-35 718 521,61

       

Rahoitustuotot ja -kulut

8

-149 514 688,78

-68 001 943,10

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

 

-164 412 634,25

-103 720 464,71

       

Konserniavustukset

9

28 500 000,00

111 700 000,00

Voitto/tappio ennen veroja

 

-135 912 634,25

7 979 535,29

       

Tuloverot

10

-7 269 848,95

-6 613 937,79

Tilikauden voitto/tappio

 

-143 182 483,20

1 365 597,50