Vuosikertomus 2016

Hallintoneuvoston lausunto

Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Posti Group Oyj:n vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2016 vahvistetaan, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.

 

Helsingissä 16. maaliskuuta 2017

 

 

Markku Rossi
Hallintoneuvoston puheenjohtaja