Vuosikertomus 2016

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 548 963 852,15 euroa, josta tilikauden 2016 tappio on 143 182 483,20 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 60 000 000,00 euroa ja voitonjakokelpoisista varoista 488 963 852,15 euroa jätetään omaan pääomaan.