Vuosikertomus 2016

 

Konsernin tilinpäätös

 

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

 

Konsernin tuloslaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2016

2015 oikaistu

2014 oikaistu

Liikevaihto

1

1 607,6

1 649,1

1 867,1

Liiketoiminnan muut tuotot

3

26,0

57,5

12,6

Materiaalit ja palvelut

4

448,6

437,5

527,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

5

730,8

756,5

847,8

Liiketoiminnan muut kulut

6

338,2

365,4

400,5

Poistot

7

79,2

80,5

86,0

Arvonalentumiset

7

6,1

11,9

4,4

Liiketulos

 

30,7

54,8

13,5

         

Rahoitustuotot

8

12,7

13,9

26,6

Rahoituskulut

8

13,9

26,4

36,9

Tulos ennen veroja

 

29,5

42,3

3,2

         

Tuloverot

9

-6,3

-7,2

-1,4

Tilikauden tulos

 

23,2

35,1

1,8

         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

 

0,58

0,88

0,04

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 

0,58

0,88

0,04

         

Konsernin laaja tuloslaskelma

 

Tilikauden tulos

 

23,2

35,1

1,8

         

Muut laajan tuloksen erät

       
         

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

       

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

 

0,0

-0,1

0,3

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

 

0,0

-

-

Muuntoero

 

20,0

-9,0

-73,3

Näihin eriin liittyvät tuloverot

 

0,0

0,0

-0,1

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

       

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen

 

0,0

4,6

-5,4

Näihin eriin liittyvät tuloverot

 

0,0

-0,9

1,1

Tilikauden laaja tulos

 

43,2

29,7

-75,7