Vuosikertomus 2016

 

Konsernin tase

 

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015, oikaistu

31.12.2014, oikaistu

Pitkäaikaiset varat

       

Liikearvo

10

213,7

186,0

183,1

Muut aineettomat hyödykkeet

10

60,7

50,7

59,4

Sijoituskiinteistöt

11

9,7

10,3

11,0

Aineelliset hyödykkeet

12

360,5

406,0

516,4

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

21

6,1

6,3

5,9

Pitkäaikaiset saamiset

21

2,6

1,5

10,5

Laskennalliset verosaamiset

13

13,6

23,3

21,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

667,0

684,2

807,3

         

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

14

4,0

4,8

5,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

15

295,6

264,3

270,2

Tuloverosaamiset

 

4,2

1,0

1,7

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

21

132,8

224,1

100,3

Rahavarat

21

82,0

130,1

98,7

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

518,6

624,2

476,0

         

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

16

-

3,6

14,7

         

Varat yhteensä

 

1 185,6

1 311,9

1 298,1

         
         

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015, oikaistu

31.12.2014, oikaistu

Oma pääoma

       

Osakepääoma

17

70,0

70,0

70,0

Käyttörahasto

17

142,7

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

17

0,1

0,1

0,2

Muuntoerot

17

-83,5

-103,6

-94,6

Kertyneet voittovarat

 

479,2

474,0

435,2

Oma pääoma yhteensä

 

608,4

583,2

553,5

         

Pitkäaikaiset velat

       

Laskennalliset verovelat

13

26,6

23,1

31,6

Pitkäaikaiset korolliset lainat

21

19,8

126,7

283,5

Muut pitkäaikaiset velat

20

13,9

10,3

11,4

Saadut ennakot

20

16,8

16,6

16,7

Pitkäaikaiset varaukset

19

14,3

17,0

12,6

Eläkevelvoitteet

18

11,9

11,6

16,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

103,3

205,3

372,0

         

Lyhytaikaiset velat

       

Lyhytaikaiset korolliset lainat

21

112,3

163,6

12,0

Ostovelat ja muut velat

20

298,1

282,0

303,8

Saadut ennakot

 

60,0

51,7

50,6

Tuloverovelat

 

0,0

14,8

0,3

Lyhytaikaiset varaukset

19

3,5

10,2

6,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

473,9

522,4

372,6

         

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat

16

-

1,0

-

         

Velat yhteensä

 

577,2

728,7

744,6

         

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

1 185,6

1 311,9

1 298,1