Vuosikertomus 2016

11. Sijoituskiinteistöt


miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Hankintameno 1.1.

16,1

16,1

17,3

Vähennykset

-

-

-1,2

Hankintameno 31.12.

16,1

16,1

16,1

    

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-5,7

-5,1

-4,9

Tilikauden poisto

-0,6

-0,6

-0,7

Vähennysten kertyneet poistot

-

-

0,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-6,3

-5,7

-5,1

    

Kirjanpitoarvo 1.1.

10,3

11,0

12,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

9,7

10,3

11,0

    

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot olivat 31.12.2016 15,1 (2015: 17,9, 2014: 17,9) miljoonaa euroa. Käyvät arvot perustuvat ulkopuolisten kiinteistönvälittäjien arvioihin. Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot vuonna 2016 olivat 1,9 (2015: 1,7, 2014: 1,8) miljoonaa euroa ja hoitokulut 0,6 (2015: 0,5, 2014: 0,4) miljoonaa euroa.