Vuosikertomus 2016

13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat


Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden aikana jakautuu seuraavasti:

 
        

Laskennalliset verosaamiset 2016

       

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero ja

muut

muutokset

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

31.12.

Eläkevelvoitteet

 

2,4

   

0,0

2,4

Käyttämättömät tappiot

 

9,1

0,0

 

-4,2

 

4,8

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

 

2,6

  

-0,6

 

2,0

Uudelleenjärjestelyvaraus

 

3,3

  

-0,7

 

2,6

Muutokset ennakkoon maksettujen palvelujen tuloutuksessa

 

5,3

  

-5,3

 

0,0

Muut väliaikaiset erot

 

0,7

0,2

 

0,8

 

1,8

Yhteensä

 

23,3

0,2

-

-10,0

0,0

13,6

        
        

Laskennalliset verovelat 2016

       

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Muut

muutokset

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

 

10,1

2,2

5,5

-1,7

 

16,2

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

 

4,4

  

1,2

 

5,6

Kertyneet poistoerot

 

7,5

  

-2,8

 

4,7

Muut väliaikaiset erot

 

1,0

0,1

 

-1,0

 

0,1

Yhteensä

 

23,1

2,4

5,5

-4,3

-

26,6

        

Laskennalliset verosaamiset 2015, oikaistu

       

miljoonaa euroa

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

Muut

muutokset

31.12.

Eläkevelvoitteet

3,2

0,0

 

0,0

-0,9

 

2,4

Käyttämättömät tappiot

5,9

0,2

-0,4

3,5

  

9,1

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

2,6

     

2,6

Uudelleenjärjestelyvaraus

2,6

0,0

 

0,2

 

0,5

3,3

Muutokset ennakkoon maksettujen palvelujen tuloutuksessa

5,1

  

0,2

  

5,3

Muut väliaikaiset erot

1,7

-0,1

 

-0,4

 

-0,5

0,7

Yhteensä

21,1

0,1

-0,4

3,5

-0,9

0,0

23,3

        
        

Laskennalliset verovelat 2015, oikaistu

       

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Muut

muutokset

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

 

15,4

-0,9

0,2

-4,7

 

10,1

Kertyneet poistoerot

 

10,9

  

-3,4

 

7,5

Muut väliaikaiset erot

 

5,2

0,0

-0,1

0,5

-0,2

5,4

Yhteensä

 

31,6

-0,9

0,1

-7,5

-0,2

23,1

        
        

Laskennalliset verosaamiset 2014, oikaistu

       

miljoonaa euroa

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Kirjattu

muihin

laajan

tuloksen

eriin

Muut

muutokset

31.12.

Eläkevelvoitteet

2,3

0,0

0,0

-0,1

1,1

 

3,2

Käyttämättömät tappiot

11,2

-3,5

 

-1,8

  

5,9

Kiinteistöyhtiöosakkeiden arvonalennus

2,6

     

2,6

Uudelleenjärjestelyvaraus

2,9

-0,2

 

-0,1

  

2,6

Muutokset ennakkoon maksettujen palvelujen tuloutuksessa

6,6

  

-1,6

  

5,1

Muut väliaikaiset erot

1,6

-0,1

 

-0,1

 

0,3

1,7

Yhteensä

27,2

-3,8

0,0

-3,7

1,1

0,3

21,1

        
        

Laskennalliset verovelat 2014, oikaistu

       

miljoonaa euroa

 

1.1.

Muunto-

ero

Ostetut

tai

myydyt

tytär-

yritykset

Kirjattu

tulos-

vaikut-

teisesti

Muut

muutokset

31.12.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

 

24,3

-7,4

0,4

-1,8

 

15,4

Kertyneet poistoerot

 

14,2

  

-3,3

 

10,9

Muut väliaikaiset erot

 

5,2

-0,6

0,0

0,2

0,4

5,2

Yhteensä

 

43,7

-8,0

0,4

-5,0

0,4

31,6

        

Laskennalliset verosaamiset kirjataan vain siihen määrään saakka, joka on todennäköistä, että tulevaisuuden veronalaiset tulot ylittävät väliaikaisten erojen ja käyttämättömien tappioiden määrän. Kirjattavan määrän arvioiminen edellyttää johdolta merkittävää harkintaa. Harkintaa on kuvattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuudet.

        

Tilikauden 2016 aikana laskennallisten verosaamisten määrä käyttämättömistä verotappioista pieneni, koska Suomen veroviranomaiset hyväksyivät ulkomaisten verotappioiden hyväksilukemisen konsernin emoyhtiössä. Samanaikaisesti Konserni kirjasi laskennallista verosaamista 3,2 miljoonaa euroa Skandinavian  yhtiöiden käyttämättömistä verotappioista, johtuen Skandinavian liiketoiminnan kannattavuuden parantumisesta 2016.

        

Konsernilla oli 31.12.2016 käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia 153,0 (2015: 139,9 2014:135,1) miljoonaa euroa. Tappiot ovat syntyneet pääosin konsernin ulkomaisista liiketoiminnoista. Suurin osa tappioista ei vanhene.

        

 

Tappioihin sisältyy 58,7 miljoonan euroa tappioita, joita Suomen veroviranomaiset eivät ole hyväksyneet vähennyskelpoisiksi. Riidanalaiset asiat liittyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden verotappioihin ja ulkomaisen kiinteistöyhtiön luovutustappioihin. Posti on valittanut päätöksistä ja kirjannut tappioista laskennallista verosaamista vain vähäisissä määrin. Postin kannalta myönteinen lopputulos pienentäisi konsernin veroja 11,2 miljoonaa euroa. Sen todennäköisyys on kuitenkin epävarma.