Vuosikertomus 2016

14. Vaihto-omaisuus


miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Aineet ja tarvikkeet

0,1

0,6

0,7

Tavarat

3,2

3,1

3,8

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

0,7

1,0

0,6

Yhteensä

4,0

4,7

5,1