Vuosikertomus 2016

15. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset


miljoonaa euroa

2016

2015

oikaistu

2014

oikaistu

Rahoitusleasingsaamiset

0,0

0,1

0,1

Lainasaamiset

0,0

0,1

0,1

Myyntisaamiset

225,5

190,8

195,3

Myyntisaamiset osakkuusyhtiöiltä

0,3

0,6

0,6

Siirtosaamiset

63,4

70,2

71,7

Muut saamiset

6,4

2,5

2,5

Yhteensä

295,6

264,3

270,2

    

Lisätietoja myyntisaamisista on esitetty liitteessä 21 Rahoitusinstrumentit ja rahoitusriskien hallinta.

    

Muut saamiset koostuvat pääasiassa maksukorttisaamisista pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä.

    

Siirtosaamisten suurin erä on jaksotetut päätemaksusaamiset muilta postihallinnoilta 29,6 (2015: 29,3, 2014: 28,4) miljoonaa euroa. Muut siirtosaamisiin sisältyvät erät ovat tavanomaisia myynnin ja ennakkoon maksettujen kulujen jaksotuksia.