Vuosikertomus 2016

16. Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja niihin liittyvät velat


Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

   

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Aineelliset hyödykkeet

-

0,2

14,7

Muut pitkäaikaiset varat

-

0,1

-

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

-

1,5

-

Rahavarat

-

1,8

-

Yhteensä

-

3,6

14,7

    

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat

   

Ostovelat ja muut velat

-

1,0

-

Yhteensä

-

1,0

-

    

Vuonna 2015 myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut OpusCapitan Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoimintayhtiöt myytiin tammikuussa 2016.

    

Vuonna 2014 myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut Skandinavian varastoliiketoiminnan käytössä olleet kiinteistöt myytiin tilikauden 2015 aikana.