Vuosikertomus 2016

19. Varaukset


2016

     

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

14,8

0,0

9,8

2,6

27,3

Muuntoerot

  

2,5

 

2,5

Varausten lisäykset

4,5

 

5,2

 

9,7

Käytetyt varaukset

-5,4

 

-7,7

-1,8

-14,9

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-0,9

 

-5,4

-0,6

-6,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

13,1

0,0

4,4

0,3

17,8

      

2015

     

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

13,7

1,6

0,0

3,3

18,6

Muuntoerot

    

0,0

Varausten lisäykset

7,3

 

9,8

0,6

17,7

Käytetyt varaukset

-1,1

-1,6

 

-1,3

-4,0

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-5,1

   

-5,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

14,8

0,0

9,8

2,6

27,3

      

2014

     

miljoonaa euroa

Uudelleen-

järjestelyvaraus

Vahinkovaraus

Tappiolliset sopimukset

Muut

Yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.

12,6

14,4

0,0

0,7

27,8

Muuntoerot

 

-5,4

  

-5,4

Varausten lisäykset

6,4

  

2,7

9,0

Käytetyt varaukset

-2,7

-7,5

 

-0,1

-10,3

Käyttämättömien varausten peruuttaminen

-2,6

   

-2,6

Kirjanpitoarvo 31.12.

13,7

1,6

0,0

3,3

18,6

      
      

miljoonaa euroa

  

2016

2015

2014

Pitkäaikaiset varaukset

  

14,3

17,0

12,6

Lyhytaikaiset varaukset

  

3,5

10,2

6,0

Yhteensä

  

17,8

27,3

18,6

      

Uudelleenjärjestelyvaraukset

     

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät pääasiassa viime vuosina läpikäytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin. Konsernin suomalaisissa yhtiöissä henkilöstökuluvarauksen pitkäaikainen osuus on merkittävältä osaltaan työttömyysturvan työnantajan omavastuuta.

      

Tappiolliset sopimukset

     

Varaukset tappiollisista sopimuksista liittyvät Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen vuokra- ja asiakassopimuksiin sekä OpusCapitan asiakassopimuksiin. Sopimuksista on kirjattu varaukset siltä osin kuin niihin liittyvät odotetut velvoitteet ylittävät niistä saatavat tuotot. Varausten määrää arvioidaan jatkuvasti, sillä sopimuksiin liittyvien velvoitteiden määrä on riippuvainen ennakoitujen kustannusten määrästä, jotka vaihtelevat. Osa Venäjän sopimuksiin liittyvistä varauksista ovat riippuvaisia myös Venäjän ruplan kurssista Yhdysvaltain dollariin nähden.