Vuosikertomus 2016

 

2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat


Hankitut liiketoiminnat 2016

      

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat:

      

Hankitut varat

miljoonaa euroa

jCatalog

MaxiPost

Veine

Alustava

Kovalainen

Käypä arvo

yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

15,3

0,1

2,3

0,7

18,4

Aineelliset hyödykkeet

0,2

0,0

2,6

5,3

8,1

Laskennalliset verosaamiset

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Vaihto-omaisuus

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Saamiset

2,3

0,9

7,2

1,9

12,3

Rahavarat

3,0

0,0

0,9

0,0

4,0

Hankitut varat yhteensä

20,8

1,1

13,0

8,0

42,9

      

Hankitut velat

miljoonaa euroa

     

Laskennalliset verovelat

5,1

0,0

0,3

0,1

5,5

Korolliset lainat

0,2

0,0

8,1

3,8

12,1

Ostovelat ja muut velat

3,5

1,1

6,8

2,9

14,2

Hankitut velat yhteensä

8,7

1,1

15,2

6,8

31,9

Hankittu nettovarallisuus

12,1

0,0

-2,2

1,2

11,0

      

Hankintamenon muodostuminen

     

miljoonaa euroa

     

Kauppahinta

31,2

0,4

4,3

1,8

37,7

Ehdollinen kauppahinta

0,0

0,7

2,3

1,0

3,9

Kokonaishankintameno

31,2

1,1

6,6

2,7

41,6

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

12,1

0,0

-2,2

1,2

11,0

Liikearvo

19,2

1,1

8,8

1,6

30,6

      

Hankinnasta suoritettu vastike – rahavirta

     

miljoonaa euroa

     

Rahana maksettu kauppahinta

31,2

0,4

4,3

1,8

37,7

Hankitut rahavarat

3,0

0,0

0,9

0,0

4,0

Nettomääräinen rahavirta – investoinnit

-28,2

-0,4

-3,4

-1,7

-33,7

      

Konsernin rahavirtalaskelmalla esitetty 36,8 miljoonaa euroa hankituista liiketoiminnoista pitää sisällään myös 31.12.2015 velkana esitettyjen lisäkauppahintojen maksusuorituksia.

      

MaxiPost

Posti Group -konsernin tytäryhtiö Posti Global Oy osti 17.3.2016 venäläisen kuriiriyhtiö OOO MaxiPostin. MaxiPost tarjoaa kuriiripalveluja yrityksille Venäjällä ja se työllistää noin 250 työntekijää.

      

Kokonaiskauppahinta oli 1,1 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 0,7 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupasta syntyi liikearvoa 1,2 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtoihin.

      

jCatalog

OpusCapita osti huhtikuussa 2016 saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalog Softwaren. jCatalog Softwaren sähköisen kaupankäynnin, tuotekatalogi- ja toimittajahallinnan sekä hankintaprosessien ratkaisut täydentävät OpusCapitan hankinnasta maksuun -tarjontaa. jCatalog Softwaren pääkonttori sijaitsee Dortmundissa Saksassa ja se työllistää yhteensä noin 130 henkilöä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

      

Kokonaiskauppahinta oli 31,2 miljoonaa euroa. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kaupasta syntyi liikearvoa 19,2 miljoonaa euroa. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee OpusCapitan globaalin ostaja-toimittaja ekosysteemin rakentamisstrategiaa ja laajentaa OpusCapitan maantieteellistä toiminta-aluetta.

      

Veine

Posti osti elokuussa 2016 elintarvikelogistiikassa toimivan Veine Oy:n koko osakekannan. Veine -konsernin yhtiöt toimivat Suomessa ja työllistävät noin 130 työntekijää.

      

Kokonaiskauppahinta oli 6,6 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 2,3 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtoihin.

      

Kaupasta syntynyt 8,8 miljoonan euron liikearvo liittyy palvelujen ja liiketoiminnan synergioihin. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee Postin strategiaa kasvaa elintarvikelogistiikan alueella. Posti ja Veine voivat yhdessä tarjota kilpailukykyisiä ja koko maan kattavia elintarvikelogistiikkaratkaisuja.

      

Kovalainen

Posti osti lokakuussa elintarvikelogistiikassa toimivan Kuljetus Kovalainen Oy:n koko osakekannan. Kuljetus Kovalainen on kotimainen kuljetusyhtiö, jonka liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yhtiöllä on noin 180.

      

Kokonaiskauppahinta oli 2,7 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,0 miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

      

Kaupasta syntyi alustavan hankintamenolaskelman mukaan liikearvoa 1,6 miljoonaa euroa. Liikearvo on perusteltavissa, koska yritysosto tukee Postin strategiaa kasvaa elintarvikelogistiikan alueella. Yhdessä Kovalaisen kanssa Posti voi tarjota kattavat logistiikkapalvelut Pohjois-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin alueella.

      
      

Myydyt yritykset ja liiketoiminnat 2016

Elokuussa 2016 Posti myi Pirkkalassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Linnakalliontien. Posti jatkaa liiketoimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

      

OpusCapita Group myi Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille 11.1.2016. Myydyt yhtiöt olivat OpusCapita AS (Viro), OpusCapita AS (Latvia) ja UAB OpusCapita (Liettua). Myynti ei sisältänyt OpusCapitan globaaliin liiketoimintaan liittyviä palvelu- ja osaamiskeskuksia näissä maissa. Kaupalla oli kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin katsauskauden tulokseen ja kassavirtaan.

      

Hankitut liiketoiminnat 2015

Posti Group -konsernin tytäryhtiö OpusCapita Group Oy osti 30.4.2015 ruotsalaiset Kredithanterarna- ja Svenska Fakturaköp -yhtiöt. Yritysostojen myötä OpusCapita vahvistaa Order-to-Cash-tarjoomaansa entisestään saatavien hallinnalla. Yhtiöt tuovat OpusCapitaan vankkaa toimialaosaamista Ruotsin markkinoilta.

      

Kokonaiskauppahinta oli 5,8 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,4 miljoonaa euroa kirjattiin taseen pitkäaikaisiin velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

      

Kaupasta syntyi liikearvoa 3,6 miljoonaa euroa. Liikearvo perustuu merkittäviin synergioihin Order-to-Cash-palvelutarjoomassa sekä mahdollisuuksiin laajentaa uusia palveluita myös muihin Pohjoismaihin. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 olisi ollut arviolta 1,0 miljoonaa euroa suurempi ja tulos 0,2 miljoonaa euroa parempi, jos yhtiöt olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2015 alusta lähtien.

      

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

      

Hankitut varat

Käypä arvo

miljoonaa euroa

    

yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

    

2,5

Aineelliset hyödykkeet

    

0,0

Saamiset

    

1,0

Rahavarat

    

0,4

Vaikutus varoihin

    

4,0

      

Hankitut velat

miljoonaa euroa

     

Laskennallinen verovelka

    

0,5

Korolliset velat

    

0,4

Ostovelat ja muut velat

    

0,8

Vaikutus velkoihin

    

1,7

Hankittu nettovarallisuus

    

2,2

Hankintamenon muodostuminen

miljoonaa euroa

     

Kauppahinta

    

4,4

Ehdollinen lisäkauppahinta (arvio)

    

1,4

Kokonaishankintameno

    

5,8

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

    

2,2

Liikearvo

    

3,6

      

Hankinnasta suoritettu vastike – rahavirta

miljoonaa euroa

     

Rahana maksettu kauppahinta

    

4,4

Hankitut rahavarat

    

0,4

Nettomääräinen rahavirta – investoinnit

    

-4,0

      

Myydyt liiketoiminnat 2015

Posti Group myi 30.4.2015 Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille. Tytäryhtiö KH Fur Oy:n osakkeet myytiin osana liiketoimintakauppaa. Kaupalla oli kertaluonteinen negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen ja kassavirtaan.

      

Hankitut liiketoiminnat 2014

Posti Group -konsernin tytäryhtiö OpusCapita Group Oy osti 1.10.2014 norjalaisen taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavan Norian Group -konsernin. Yritysosto vahvisti OpusCapitan asemaa Pohjoismaiden johtavana palveluntarjoajana.

      

Kokonaiskauppahinta oli 5,0 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 1,9 miljoonaa euroa kirjattiin taseen pitkäaikaisiin velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. OpusCapitan palvelukseen siirtyi 175 työntekijää.

      

Kaupasta syntyi liikearvoa 4,2 miljoonaa euroa. Liikearvo perustuu merkittäviin synergioihin tuotteissa, palveluissa ja asiakaskunnassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 olisi ollut arviolta 8,0 miljoonaa euroa suurempi ja tulos 0,5 miljoonaa euroa pienempi, jos Norian Group -konserni olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2014 alusta lähtien.

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

      

Hankitut varat

Käypä arvo

miljoonaa euroa

    

yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

    

1,2

Aineelliset hyödykkeet

    

0,2

Laskennalliset verosaamiset

    

0,1

Saamiset

    

1,8

Rahavarat

    

0,0

Vaikutus varoihin

    

3,3

      

Hankitut velat

miljoonaa euroa

     

Laskennallinen verovelka

    

0,4

Korolliset velat

    

0,4

Ostovelat ja muut velat

    

1,9

Vaikutus velkoihin

    

2,6

Hankittu nettovarallisuus

    

0,7

      

Hankintamenon muodostuminen

miljoonaa euroa

     

Kauppahinta

    

3,1

Ehdollinen lisäkauppahinta

    

1,9

Kokonaishankintameno

    

5,0

Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo

    

0,7

Liikearvo

    

4,2

Hankinnasta suoritettu vastike – rahavirta

miljoonaa euroa

     

Rahana maksettu kauppahinta

    

3,7

Hankitut rahavarat

    

0,0

Nettomääräinen rahavirta – investoinnit

    

-3,6

      

Myydyt liiketoiminnat 2014

Konserni myi Mediapankki-liiketoiminnan Multiprint Oy:lle 1.9.2014. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.