Vuosikertomus 2016

22. Vuokrasopimukset

 

Rahoitusleasingsopimukset

 

Rahoitusleasingsopimukset: Vähimmäisvuokrat

     
       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

1 v. kuluessa

13,0

14,2

13,1

1–5 v. kuluessa

19,6

27,1

33,3

Yli  5 v. kuluttua

0,2

0,2

0,7

Vähimmäisvuokrat yhteensä

32,8

41,6

47,1

Kertymättömät korkokulut

-1,1

-2,1

-3,2

Yhteensä

31,6

39,5

43,9

       

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

     
       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

1 v. kuluessa

12,3

13,2

11,8

1–5 v. kuluessa

19,2

26,4

32,1

Yli  5 v. kuluttua

0,2

-

0,0

Yhteensä

31,6

39,6

43,9

       

Rahoitusleasingsopimukset muodostuvat pääosin kuljetus-, tuotanto- ja IT-laitteistoista. Vuokrasopimusten kesto on tyypillisesti 3–10 vuotta.

       

Rahoitusleasingsopimukset: Vähimmäisvuokratuotot

       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Alle 1 vuotta

0,0

0,1

0,1

1–5 vuotta

0,0

0,1

0,2

Vähimmäisvuokratuotot yhteensä

0,0

0,2

0,3

Kertymättömät korkotuotot

0,0

-0,0

-0,0

Yhteensä

0,0

0,2

0,2

       

Rahoitusleasingvuokrien erääntymisajat

       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Alle 1 vuotta

0,0

0,1

0,1

1–5 vuotta

0,0

0,1

0,2

Yhteensä

0,0

0,2

0,2

       

Konserni myi vuonna 2016 rakennuksen, joka oli vuokrattu rahoitusleasingsopimuksella.

       

Operatiiviset vuokrasopimukset

 

Vähimmäisvuokrien erääntymisajat

     
       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

1 v. kuluessa

76,3

71,5

78,5

1–5 v. kuluessa

155,4

154,7

145,5

Yli  5 v. kuluttua

95,0

79,5

39,9

Yhteensä

326,8

305,7

263,8

       

Tilikauden 2016 tuloslaskelmaan sisältyy operatiivisten vuokrasopimusten mukaisia vuokrakuluja 104,6 (2015: 128,4, 2014: 119,3) miljoonaa euroa. Konserni on vuokrannut mm. toimitiloja, konttorikoneita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat pääsääntöisesti konttorikoneiden ja autojen 2–5 vuodesta toimitilojen 12 vuoteen.

       

Vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:

     
       

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

1 v. kuluessa

1,6

2,0

1,4

1–5 v. kuluessa

0,2

0,6

0,3

Yli  5 v. kuluttua

0,0

0,0

2,0

Yhteensä

1,8

2,6

3,7

       

Konserni on antanut vuokralle omistuksessa olevia toimitilojaan. Vuokrasopimusten irtisanomisaika yleisesti vaihtelee 1–12 kuukauden välillä, muutamien yksittäisten vuokrasopimusten irtisanomisaikojen ollessa 1–4 vuotta. As Oy Kirjekyyhkyn tontin vuokrasopimus päättyy vuonna 2050.