Vuosikertomus 2016

26. Virheen korjaus

 

Kuten tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa on kuvattu, Posti on todennut että postimerkkien ja eräiden muiden ennakkoon maksettujen palveluiden aikaisempi tuloutusmenetelmä on ollut virheellinen. Posti on muuttanut tilikaudella 2016 postimerkkien, postimaksukoneiden ja ennakkoon maksettujen kirjekuorien tuloutusmenetelmää. Korjaus tehtiin takautuvasti 1.1.2014 alkaen.

       

Korjauksen vaikutus tilikausien 2014–2015 aikaisemmin raportoituihin lukuihin on eritelty alla:

       

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2014

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Liikevaihto

1 858,7

8,4

1 867,1

Materiaalit ja palvelut

526,7

0,7

527,4

Liikevoitto

5,8

7,8

13,5

Tuloverot

0,2

-1,6

-1,4

Tilikauden tulos

-4,4

6,2

1,8

       

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2014

     

Tilikauden tulos

-4,4

6,2

1,8

Tilikauden laaja tulos

-81,9

6,2

-75,7

       

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Liikevaihto

1 650,3

-1,1

1 649,1

Materiaalit ja palvelut

437,6

-0,1

437,5

Liikevoitto

55,9

-1,0

54,8

Tuloverot

-7,4

0,2

-7,2

Tilikauden tulos

36,0

-0,8

35,1

       

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015

     

Tilikauden tulos

36,0

-0,8

35,1

Tilikauden laaja tulos

30,5

-0,8

29,7

       

Konsernin tase 1.1.2014

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Laskennalliset verosaamiset

20,6

6,6

27,2

Pitkäaikaiset varat yhteensä

927,4

6,6

934,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset

311,0

2,3

313,3

Lyhytaikaiset varat yhteensä

488,2

2,4

490,5

Varat yhteensä

1 415,6

9,0

1 424,6

Kertyneet voittovarat

464,4

-26,6

437,8

Oma pääoma yhteensä

655,8

-26,6

629,2

Saadut ennakot, pitkäaikainen

0,0

16,8

16,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä

362,8

16,8

379,6

Saadut ennakot, lyhytaikainen

33,7

18,8

52,4

Lyhytaikaiset velat yhteensä

324,2

18,8

342,9

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 415,6

9,0

1 424,6

       

Konsernin tase 31.12.2014

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Laskennalliset verosaamiset

16,0

5,1

21,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä

802,2

5,1

807,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset

268,5

1,7

270,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä

474,3

1,7

476,0

Varat yhteensä

1 291,3

6,8

1 298,1

Kertyneet voittovarat

455,6

-20,4

435,2

Oma pääoma yhteensä

573,8

-20,4

553,5

Saadut ennakot, pitkäaikainen

0,0

16,7

16,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä

355,4

16,7

372,0

Saadut ennakot, lyhytaikainen

40,1

10,5

50,5

Lyhytaikaiset velat yhteensä

303,8

10,5

314,3

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 291,3

6,8

1 298,1

       

Konsernin tase 31.12.2015

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Laskennalliset verosaamiset

18,0

5,3

23,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

678,9

5,3

684,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

262,5

1,8

264,3

Lyhytaikaiset varat yhteensä

622,4

1,8

624,2

Varat yhteensä

1 304,8

7,1

1 311,9

Kertyneet voittovarat

495,2

-21,2

474,0

Oma pääoma yhteensä

604,4

-21,2

583,2

Saadut ennakot, pitkäaikainen

0,0

16,6

16,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä

188,6

16,6

205,3

Saadut ennakot, lyhytaikainen

40,1

11,6

51,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä

282,0

11,6

293,6

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 304,8

7,1

1 311,9

       

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.–31.12.2014

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Tilikauden tulos

-4,4

6,2

1,8

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

87,3

7,8

95,1

Käyttöpääoman muutos

21,3

-7,9

13,5

Liiketoiminnan rahavirta

93,2

0,0

93,2

       

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.–31.12.2015

     

milj. euroa

Raportoitu

Oikaisu

Oikaistu

Tilikauden tulos

36,0

-0,8

35,1

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

110,7

-1,0

109,8

Käyttöpääoman muutos

-18,2

0,8

-17,5

Liiketoiminnan rahavirta

81,9

0,0

81,9