Vuosikertomus 2016

27. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat


Posti osti 10.1.2017 HR Hoiva Oy:n, joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille.

  

Posti ilmoitti 25.1.2017 käynnistävänsä hallinnollisia tehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden kohderyhmässä on 308 työntekijää, ja neuvotteluiden alkaessa vähennystarve on enintään 43 henkilöä.

  

Hallitus antoi eduskunnalle postilakia koskevan lakiesityksen 26.1.2017. Lakiuudistus koskee postin yleispalvelutuotteita. Jakelu jatkuisi lakiuudistuksen myötä viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua. Harvaanasutuilla alueilla jakelu ehdotetaan toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Yleispalvelukirjeiden kulkunopeutta joustavoitetaan koko maassa ja yleispalvelutuotteiden hinnoittelussa sallitaan kohtuullinen kate. Oikeutta poiketa jakelutiheyttä koskevista vaatimuksista vaikeakulkuisilla alueilla joustavoitettaisiin. Postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmän tietoja avattaisiin paremmin hyödynnettäviksi. Kerrostaloissa voitaisiin taloyhtiön päätöksellä siirtyä postin lokerikkojakeluun. Esityksessä ehdotetaan näkövammaisille lähetettävien pistekirjoituslähetysten muuttamista maksuttomiksi. Uuden postilain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

  

Posti ilmoitti 14.2.2017 rakennuttavansa noin 26 000 m2:n terminaalin Vantaan Suokalliontielle. Terminaalin rakentamisella vastataan rahtiliiketoiminnan kasvuun ja päivitetään nykyiset toimitilat vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita. Uuden terminaalin on tarkoitus korvata useampi pieni pääkaupunkiseudun terminaali.

  

DI, MBA, MA ja OpusCapitan toimitusjohtaja Patrik Sallner valittiin Posti Groupin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2017 lähtien.