Vuosikertomus 2016

3. Liiketoiminnan muut tuotot


miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

13,1

42,8

1,1

Vuokratuotot

5,5

5,7

6,4

Sijoituskiinteistöistä saatavat vuokratuotot

1,9

1,7

1,8

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myyntivoitot

3,0

3,6

1,3

Muut erät

2,6

3,7

2,0

Yhteensä

26,0

57,5

12,6

    

Käyttöomaisuuden myyntivoittojen suurin erä ovat rakennusten ja maa-alueiden myyntivoitot. 2016 Posti myi mm. Orimattilassa sijaitsevan Pennalan logistiikkakeskuksen ja 2015 Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä Tuusulan varaston. Vuokratuotot koostuvat lähinnä omistettujen rakennusten ja osakehuoneistojen vuokrista.

    

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myyntivoittoihin 2016 sisältyy OpusCapitan Baltian paikallisia markkinoita palvelevien liiketoimintojen myynti Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 2015 Posti myi Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan.