Vuosikertomus 2016

4. Materiaalit ja palvelut


miljoonaa euroa

2016

2015

oikaistu

2014

oikaistu

Tuotantomateriaalit

20,5

21,1

20,8

Alihankinta ja ulkopuoliset palvelut

170,0

170,4

247,1

Postin kuljetus- ja jakelupalvelut

213,5

207,5

214,1

Rahti ja kuljetus

43,7

36,4

44,3

Muut tuotantokulut

1,0

2,1

1,1

Yhteensä

448,6

437,5

527,4

    

Suurimmat erät ulkopuolisista palveluista koostuvat suoritetuotannon palveluista kuten alihankintana ostetuista huolinta-, rahti- ja kuljetuspalveluista.