Vuosikertomus 2016

6. Liiketoiminnan muut kulut


miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Vuokrakulut

104,6

128,4

119,3

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

16,4

17,1

20,2

Käyttöomaisuuden myyntitappiot

0,5

1,5

1,0

IT-kulut

67,4

64,2

85,4

Kiinteistöjen ylläpito

38,4

42,4

45,4

Muut tuotannon kulut

37,1

36,0

59,9

Hallinnointi-, markkinointi- ja matkustuskulut

40,1

42,1

49,8

Muut erät

33,6

33,7

19,5

Yhteensä

338,2

365,4

400,5

    

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kiinteistöjen, autojen ja muiden laitteiden vuokrakulut, vapaaehtoiset henkilöstökulut, IT-kulut, kiinteistöjen ja ajoneuvojen ylläpito- ja huoltokulut. Lisäksi erään sisältyy poltto- ja voiteluainekulut ja muut tuotannon kulut sekä, muille kuin henkilöstölle maksettavat myyntipalkkiot, muut myynti- ja markkinointikulut, hallinto- ,matkustus- ja edustuskulut. 

    

Konsernin liiketoiminnan muut kulut ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisältävät 8,4 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämismenoja (2015: 8,3, 2014: 7,6). Poistot aktivoiduista kehittämismenoista ja itse kehitetyistä aineettomista oikeuksista olivat 5,5 miljoonaa euroa (2015: 4,6, 2014: 3,6).

    

Hallintokuluihin sisältyy seuraavasti tilintarkastuspalkkioita:

   
    

Tilintarkastuspalkkiot

   

Tilintarkastus

0,5

0,6

0,5

Veroneuvonta

0,0

0,0

0,0

Muut palvelut

0,3

0,1

0,1

Yhteensä

0,8

0,7

0,6