Vuosikertomus 2016

8. Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot

   

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Osinkotuotot

0,2

0,1

0,1

Korkotuotot

   
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4,8

5,8

5,7

 

Lainat ja muut saamiset

0,9

1,3

1,7

 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

0,7

0,6

0,0

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

0,0

0,0

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

0,0

0,0

0,0

Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista

-

-

0,0

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

   
 

Sijoitukset

-

-

0,5

Valuuttakurssivoitot

   
 

Korolliset saamiset ja lainat

5,2

1,2

2,0

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,3

3,6

15,5

Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta

0,5

1,3

1,0

Yhteensä

12,7

13,9

26,6

Rahoituskulut

   

miljoonaa euroa

2016

2015

2014

Korkokulut

   
 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

11,5

12,8

12,9

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

0,7

1,3

3,4

Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista

0,7

0,8

0,8

Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

0,3

-

0,2

Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista

-

-

0,2

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

   
 

Sijoitukset

0,5

0,9

-

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

1,9

1,0

-

 

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa

-

0,9

0,9

Valuuttakurssitappiot

   
 

Korolliset saamiset ja lainat

0,4

2,9

13,3

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,3

2,8

5,2

Arvonalennukset lainoista ja muista saamisista

-2,5

3,0

-

Yhteensä

13,9

26,4

36,9