Vuosikertomus 2016

9. Tuloverot

 

miljoonaa euroa

2016

2015,

oikaistu

2014,

oikaistu

Tilikauden verot

4,4

18,3

1,6

Edellisten tilikausien verot

-3,8

-0,1

1,0

Laskennalliset verot

5,7

-11,0

-1,2

Yhteensä

6,3

7,2

1,4

       

Konsernin tilikauden veroihin vaikutti merkittävästi ennakkoon maksettujen palveluiden tuloutusperiaatteen kumulatiivinen muutos, joka oli vähennyskelpoinen meno tilikaudella 2016. Lisätietoa muutoksesta on esitetty liitetiedossa 26.

       

Tilikaudella 2016 kirjatut edellisten tilikausien verot liittyvät veroratkaisuun Suomessa. Lisätietoa epävarmoista veropositioista on esitetty liitetiedossa 13.

       

Verokulun täsmäytys kotimaan verokantaan  (20 %)

     
       

Kirjanpidon voitto/tappio ennen veroja ja osakkuusyritysten tulosta

29,5

42,3

3,2

Verot emoyhtiön 20 % verokannalla laskettuna

5,9

8,5

0,6

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavien verokantojen vaikutus

-0,2

0,1

-1,8

Vähennyskelvottomat menot ja muut erot

0,5

1,0

0,9

Verovapaat tulot

-2,5

-4,7

-2,4

Oikaisut edellisten tilikausien veroihin

2,4

1,0

1,0

Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin

-

0,0

-2,6

Tilikauden tappioista kirjaamaton laskennallinen verosaaminen

1,5

4,4

5,6

Aikaisempien tilikausien tappioista kirjattu laskennallisen verosaamisen muutos

-1,3

-3,1

-

Tuloverot

6,3

7,2

1,4

       

Efektiivinen verokanta

21,5 %

17,0 %

44,0 %