Vuosikertomus 2016

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

70,0

142,7

0,0

-21,3

464,4

655,8

Virheen korjaus

    

-26,6

 

Oma pääoma 1.1.2014, oikaistu

70,0

142,7

0,0

-21,3

437,8

629,2

Tilikauden tulos

    

1,8

1,8

Muut laajan tuloksen erät:

      

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

  

0,2

  

0,2

Muuntoeron muutos

   

-73,3

 

-73,3

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

    

-4,3

-4,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

  

0,2

-73,3

-2,6

-75,7

Oma pääoma 31.12.2014, oikaistu

70,0

142,7

0,2

-94,6

435,2

553,5

       

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015, oikaistu

70,0

142,7

0,2

-94,6

435,2

553,5

Tilikauden tulos

    

35,1

35,1

Muut laajan tuloksen erät:

      

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

  

-0,1

  

-0,1

Muuntoeron muutos

   

-9,0

 

-9,0

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

    

3,7

3,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä

  

-0,1

-9,0

38,8

29,7

Oma pääoma 31.12.2015, oikaistu

70,0

142,7

0,1

-103,6

474,0

583,2

       

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Käyttö-

rahasto

Käyvän

arvon

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016, oikaistu

70,0

142,7

0,1

-103,6

474,0

583,2

Tilikauden tulos

    

23,2

23,2

Muut laajan tuloksen erät:

      

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirran suojauksen arvonmuutos veroilla vähennettynä

  

0,0

  

0,0

Muuntoeron muutos

   

20,0

 

20,0

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen veroilla vähennettynä

    

0,0

0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

  

0,0

20,0

23,2

43,2

Liiketoimet omistajien kanssa

      

Osingonjako

    

-18,0

-18,0

Oma pääoma 31.12.2016

70,0

142,7

0,1

-83,5

479,2

608,4