Vuosikertomus 2016

Sijoittajatietoa

Posti raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana Posti on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2011 ja listattiin Nasdaq Helsinkiin tammikuussa 2012.

Tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja Nasdaq Helsingin sääntöihin ja määräyksiin.

Posti täyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuuden julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk).

Talousviestinnän politiikka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.posti.com/talous.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

Posti julkistaa vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 28.2.2017 klo 12 ja vuoden 2016 tilinpäätöksen keskiviikkona 8.3.2017 klo 9. Vuoden 2016 vuosikertomus julkistetaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 12.

Vuoden 2017 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

Tammi–maaliskuu: perjantaina 28.4.2017 klo 9

Tammi–kesäkuu: torstaina 27.7.2017 klo 12

Tammi–syyskuu: torstaina 26.10.2017 klo 9

Hiljainen jakso

Posti noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi yrityksen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

Yhtiökokous

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Helsingissä. Posti poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista siinä, että yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista internetsivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Yhtiökokouksen tehtävät ja päätökset ovat luettavissa internetistä osoitteesta
www.posti.com/hallinnointi -> Yhtiökokoukset.

Talousviestinnän yhteystiedot

Talous:

Sari Helander, sari.helander (at) posti.com
Jutta Tuominen, jutta.tuominen (at) posti.com

Viestintä ja sidosryhmäsuhteet:

Timo J. Anttila, timo.anttila (at) posti.com
Hanna Kauko, hanna.kauko (at) posti.com