Vuosikertomus 2016

Vastuullisuus Postin arjessa

Posti luo nahkansa uudelleen ja uudelleen asiakkaiden tarpeiden muuttuessa, mutta pysyy luotettavana kumppanina. Postin lähes 400 vuoden aikamatkalla on tapahtunut suuria muutoksia.

Postin merkittävin yhteiskunnallinen tehtävä on pitää suomalaisten kuluttajien ja yritysten arki sujuvana. Posti käy joka arkipäivä noin 2,8 miljoonan suomalaisen kotiovella ja palvelee noin 200 000 yritysasiakasta vuosittain. Kulunut vuosi on ollut Postille haasteellinen. Postin perusliiketoiminta on murroksessa digitalisaation syödessä kirje- ja lehtivolyymeja. Kirje- ja lehtijakelu vähenee noin 10 prosentin vuosivauhdilla. Postilain uudistamisen vaikutukset tullaan näkemään lähiaikoina.

Posti on markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö, jonka taloudellisen vastuun ytimessä ovat läpinäkyvyys ja kannattavuus. Posti haluaa kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa yritysvastuutaan.

Verojalanjäljen raportoinnissa Posti noudattaa valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Postissa yritysvastuu ja vastuullisuus ovat osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Johtaminen perustuu Postin arvoihin. Hyvä johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja positiivista työilmapiiriä. Postin arvot ovat myös yritysvastuuperiaatteiden pohjana. Syksyllä 2016 päivitetyissä yritysvastuuperiaatteissa on huomioitu myös yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet.

Työyhteisönä Posti on tasavertainen, kansainvälinen, monimuotoinen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja uutta kasvua haettaessa ilmenee uusia osaamisvaatimuksia. Posti kehittää henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Kesätyöpaikkoihin saapui 7 000 hakemusta. Posti tarjosi kesätyön noin 2 500 henkilölle eri puolilla Suomea. Posti oli jälleen mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Postin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva työ on keskiössä. Tapaturmien ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuullamme. Vaikka työturvallisuus ei ole pelkästään kengistä kiinni, ne auttavat osaltaan parantamaan työturvallisuutta. Postin varhaisjakajat saivat talveksi jalkaansa uudet ja pitävät talvikengät.

Postin ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Posti liittyi ensimmäisten joukossa uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi.

Posti käyttää ainoastaan vihreää sähköä, ja tulevaisuudessa osa siitä on itse tuotettua. Viime talvena Vantaan logistiikkakeskuksen katolle asennettiin 1 920 aurinkopaneelia.

Posti on jo vuodesta 2011 lähtien tarjonnut asiakkailleen Suomessa hiilineutraalin postinjakelun ilman lisämaksua. Posti Green -palvelut ovat osa Postin ympäristöohjelmaa. Tuotekohtainen Posti Green -laskentaprosessi ja -asiakasraportointi varmennettiin kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.

Vuoden kohokohdat -osiosta löytyy lisää innostavia tarinoita.

Yritysvastuun osa-alueet

Postin yritysvastuu jaetaan yhteiskunnalliseen vastuuseen, henkilöstövastuuseen, ympäristövastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Postin olennaisuusanalyysin pohjalta tärkeimmiksi osa-alueiksi on määritelty vastuullisena palveluntarjoajana toimiminen, kestävä liiketoiminta, arvon tuottaminen asiakkaille ja sitoutuneet moniosaajat. Osa-alueet eivät ole erillisiä, vaan niillä on myös keskinäisiä yhtymäkohtia.

Yritysvastuun mittarit ja tavoitteet