Vuosikertomus 2016

Vuoden kohokohtia

Tammi–maaliskuu
 • Postin vastuullisuussuoriutuminen on kultatasoa. Posti sai kansainväliseltä EcoVadis-yhtiöltä kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuussuoriutumisessa vuodelta 2015. EcoVadis on ostajille ja toimittajille suunnattu vastuullisen hankinnan verkosto, jossa on mukana 25 000 toimittajaa 150 eri toimialalta ja 110 eri maasta. Järjestelmässä toimittajat arvioidaan ja pisteytetään vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, liiketoiminnan eettisyyden sekä vastuullisen hankinnan osa-alueilla.
 • Maaliskuussa Postissa aloitettiin säännölliset Toimitusjohtajan kyselytunnit. Koko henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa johtoryhmän jäsenet vastaavat henkilöstön kysymyksiin mistä tahansa Posti-aiheesta. Kysymysten lisäksi palaute, ideat, ratkaisuehdotukset ja keskustelu aiheesta ovat tervetulleita.
 • Parannusta työturvallisuuteen – Postin varhaisjakajat saivat talveksi jalkaansa uudet ja pitävät talvikengät. Vaikka työturvallisuus ei ole pelkästään kengistä kiinni, ne auttavat osaltaan parantamaan työturvallisuutta. Eniten varhaisjakajille sattuu liukastumisia ja kompastumisia rappukäytävissä.
 
Huhti–kesäkuu
 • Yhteiskuntasitoumus on pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta – ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi eri toimijat voivat antaa omia toimenpidesitoumuksia. Postin tavoitteena on vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007). Sitoumus tukee osaltaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (SDG 13).
 • Posti järjesti Maahanmuuton myytinpurkutalkoot -seminaarin yhteistyössä FIBSin monimuotoisuusverkoston kanssa toukokuussa. Nopeasti muuttuvalla posti- ja logistiikka-alalla tarve monimuotoiselle ja kansainväliselle osaamiselle vain kasvaa. Postin työntekijät Suomessa edustavat tällä hetkellä yli 80 eri kansalaisuutta.
 • Suomalaisen Työn Liitto myönsi Posti Oy:lle liiton jäsenyyden ja oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta.  
 

Heinä–syyskuu
 • Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluja, joista ei aiheudu asiakkaille päästöjä. Tuotekohtainen Posti Green -laskentaprosessi ja -asiakasraportointi varmennettiin kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.
 • Kesällä Posti tarjosi kesätyön noin 2 500 henkilölle eri puolilla Suomea. Suurin osa kesätyöntekijöistä työskenteli postin- ja lehdenjakelussa. Posti oli edellisvuosien tapaan mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa
 • Uusien postimerkkien ilmestyessä Tampereella sijaitsevassa museokeskus Vapriikissa vietetään postimerkkien ensipäivää. Silloin keräilijät tulevat hakemaan ensipäiväleiman uusilla merkeillä varustettuihin lähetyksiinsä ja hankkivat filateliatuotteita. Syyskuussa postilaisten kanssa ensipäivää oli viettämässä WWF Suomi. Uhanalaisia eläimiä -postimerkit on tehty WWF:n kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on lisätä tietoutta uhanalaisista eläimistä ja niiden suojelusta.
 
Loka–joulukuu
 • Postin edustajat Arimo Siren ja Juhani Vuola voittivat kultaa kansainvälisen postijärjestön IPC:n järjestämässä Drivers’ Challenge -ajotaitokilpailussa Belgiassa. Posti voitti kilpailun myös viime vuonna. Ajotaitokilpailu on osa IPC:n vuonna 2009 lanseeraamaa kestävän kehityksen ohjelmaa.
 • Postin kotipalvelut voitti kultaa Postal Technology Internationalin kilpailussa. Voitto irtosi New Business Diversification of the Year -kategoriassa. Kilpailussa oli seitsemän kategoriaa, joista erityisesti Kotipalveluiden voittama kategoria keräsi runsaasti ehdotuksia.
 • Posti aloitti työturvallisuusjohtamiseen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän JET-koulutuksen vuonna 2016. Ensimmäinen ryhmä valmistui marraskuussa 2016. Toinen ryhmä aloittaa keväällä 2017. Ohjelman parhaita puolia ovat ammatillisen tutkinnon suorittaminen osallistujille sekä tulosten näkyminen koko työyhteisössä.