Vuosikertomus 2016

Tunnusluvut

EN3 Konsernin oma energiankulutus


Terajoulea (TJ)

2016

2015

2014

2013

2012

SUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Biokaasu

2

1

4

2

1

Uusiutumaton – kiinteistöt ja omat ajoneuvot

     

Maakaasu

157

158

267

165

188

Polttoöljy

0

0

1

1

5

Liikennepolttoaineet

766

730

778

879

672

EPÄSUORA ENERGIANKULUTUS

     

Uusiutuva

     

Sähkönkulutus, Suomi

306

313

337

265

271

Uusiutumaton

     

Sähkönkulutus, muut maat

187

204

207

303

280

Lämmönkulutus

271

278

324

352

346

Liikennepolttoaineet – alihankinta, Suomi

804

805

913

951

783

      

Postin Suomessa käyttämä sähkö on on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Uusiutuvien energialähteiden käyttö varmennetaan sähkön alkuperätakuiden avulla. Hankitun sähkön päästöjen laskennassa käytetään GHG Protocol -standardin mukaista markkinalähtöistä menetelmää (market-based method).


EN15–EN17 Konsernin kasvihuonekaasupäästöt

 

Tonnia

2016

2015

2014

2013

2012

Polttoaineen kulutus – omat ajoneuvot, Scope 1

52 532

50 014

53 396

60 406

46 169

Polttoaineen kulutus – energian tuotanto, Scope 1

8 818

8 900

15 020

9 268

10 724

Ostettu sähkö ja lämpö, Scope 2

39 068

40 266

44 199

38 272

46 496

Alihankinta – auto- ja lentokuljetukset*, Scope 3

62 524

65 298

70 801

73 490

59 287

Liikematkat, Scope 3

1 358

1 512

2 139

2 190

2 260

Yhteensä

164 300

165 991

185 555

183 625

164 936

           

*) Sisältää alihankintakuljetuksen Suomen osalta

         
           
           

EN21 Päästöt ilmaan – omat ajoneuvot


 

2016

2015

2014

2013

2012

Tonnia/vuosi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

CO

50

54

59

60

56

HC

10

16

16

16

14

NOx

144

137

130

166

97

Hiukkaset

4,4

5,4

5,8

5,9

4,7

SO2

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

 

Tietolähde: VTT / Lipasto – liikenteen päästöt. Lähdeaineistona omien ajoneuvojen ajetut kilometrit.

      

EN23 Jätehuolto Suomessa

 

Jätehuoltosopimuksen piiriin kuuluvat kiinteistöt, tonnia*

2016

2015

Suomi

Suomi

 

 Kierrätys ja uudelleenkäyttö

8 308

8 463

 Muu hyödyntäminen

3 779

3 747

 Poltto jätevoimalassa

489

367

 Loppukäsittely

82

173

     

 Vaarallinen jäte**

537

471

 Kierrätys ja uudelleenkäyttö

462

444

 Loppukäsittely

74

27

     

Yhteensä

13 194

13 221

     

Hyötykäyttöaste, %

99 %

98 %

     

*) Raportoinnin ulkopuolelle jäävät kohteet, joissa jätehuolto kuuluu vuokraan. Jätejakeiden raportointi on tarkentunut vuodesta 2015 alkaen.

**) josta 443 (418) tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua ja kylmälaitteita.