Vuosikertomus 2016

Avainluvut

Konsernin avainluvut


 

2016

oikaistu

2015*

oikaistu

2014*

Liikevaihto, milj. euroa

1 607,6

1 649,1

1 867,1

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

126,7

128,2

145,1

Oikaistu käyttökate, %

7,9

7,8

7,8

Käyttökate, milj. euroa

116,0

147,2

104,0

Käyttökate, %

7,2

8,9

5,6

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

47,1

47,6

58,6

Oikaistu liiketulos, %

2,9

2,9

3,1

Liiketulos, milj. euroa

30,7

54,8

13,5

Liiketulos, %

1,9

3,3

0,7

Tulos ennen veroja, milj.euroa

29,5

42,3

3,2

Tilikauden tulos, milj. euroa

23,2

35,1

1,8

Liiketoiminnan rahavirta

63,1

81,9

93,2

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

3,9

6,2

0,3

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

5,1

6,4

1,9

Omavaraisuusaste, %

54,9

46,9

45

Nettovelkaantumisaste, %

-13,6

-10,9

17,9

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

100,4

66,8

63,6

Henkilöstö keskimäärin

20 632

22 219

24 617

Osingot, milj. euroa

60,0**

18,0

-

    

*) Oikaistu = tuloutusperiaatteen muutoksella oikaistut luvut
**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle


Liiketoimintaryhmien avainluvut

 

miljoonaa euroa

2016

oikaistu

2015*

Muutos

Liikevaihto

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

1 321,6

1 337,8

-1,2 %

Itella Venäjä

104,6

118,9

-12,0 %

OpusCapita

240,1

256,7

-6,4 %

Muut toiminnot

5,1

8,7

-41,5 %

Sisäinen myynti

-63,9

-72,9

 

Konserni yhteensä

1 607,6

1 649,1

-2,5 %

       

Oikaistu käyttökate

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

91,0

90,3

0,7 %

Itella Venäjä

2,6

4,1

-37,7 %

OpusCapita

19,1

21,6

-11,8 %

Muut toiminnot

14,1

12,1

16,3 %

Konserni yhteensä

126,7

128,2

-1,1 %

       

Käyttökate

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

76,9

80,9

-5,0 %

Itella Venäjä

3,9

-8,3

 

OpusCapita

12,2

21,4

-43,0 %

Muut toiminnot

23,1

53,2

-56,6 %

Konserni yhteensä

116,0

147,2

-21,2 %

       

Oikaistu käyttökate, %

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

6,9 %

6,8 %

 

Itella Venäjä

2,5 %

3,5 %

 

OpusCapita

7,9 %

8,4 %

 

Konserni yhteensä

7,9 %

7,8 %

 
       

Käyttökate, %

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

5,8 %

6,0 %

 

Itella Venäjä

3,7 %

-7,0 %

 

OpusCapita

5,1 %

8,4 %

 

Konserni yhteensä

7,2 %

8,9 %

 
       

Oikaistu liiketulos

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

48,7

49,2

-0,9 %

Itella Venäjä

-4,0

-5,1

 

OpusCapita

9,7

14,5

-33,4 %

Muut toiminnot

-7,3

-11,0

 

Konserni yhteensä

47,1

47,6

-1,1 %

       

Liiketulos

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

34,6

38,7

-10,5 %

Itella Venäjä

-2,7

-25,0

 

OpusCapita

-1,4

13,3

 

Muut toiminnot

0,2

27,8

-99,1 %

Konserni yhteensä

30,7

54,8

-44,0 %

       

Oikaistu liiketulos, %

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

3,7 %

3,7 %

 

Itella Venäjä

-3,8 %

-4,3 %

 

OpusCapita

4,0 %

5,7 %

 

Konserni yhteensä

2,9 %

2,9 %

 
       

Liiketulos, %

     

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

2,6 %

2,9 %

 

Itella Venäjä

-2,6 %

-21,0 %

 

OpusCapita

-0,6 %

5,2 %

 

Konserni yhteensä

1,9 %

3,3 %

 

 

*) Tuloutusperiaatteen muutoksella oikaistut luvut