Vuosikertomus 2016

Toimintaympäristö

Digitalisoitumisesta johtuva jakeluvolyymien lasku jatkuu ja kilpailu kiristyy. Yhtiömme tulevaisuuden kehitys ja tuloksentekokyky riippuvat paljolti uuden postilain ja yleispalveluvelvoitteen sisällöstä. Yleispalvelulla tulee olla normaali liiketoiminnan vaatima katetaso samalla, kun yleispalvelun tulee elää ajassa asiakastarpeiden muuttuessa.

Verkkokaupan voimakas kasvu jatkuu ja siksi myös verkkokauppaan liittyvien logistiikkapalvelujen kasvu jatkuu vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Kilpailu on erittäin kovaa, ja alueella rakentuu lähivuosina uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Vahva markkina-asema Suomessa ja Venäjällä tarjoavat meille erinomaiset lähtökohdat päästä mukaan maailmanlaajuisesti vahvoihin verkostoihin.

Kilpailutilanteesta huolimatta meillä on runsaasti mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun myös muilla logistiikan alueilla. Lämpötilasäädellyt kuljetukset, päivittäistavaralogistiikka, ikääntyvän väestön ja muut kotipalvelut, suuren mittakaavan varastoulkoistukset sekä asiakkaiden logistiikkaketjujen kokonaisohjaus ovat esimerkkejä näistä mahdollisuuksista.


Vaikka Venäjä on tänä päivänä haaste, se on myös pitkän aikavälin mahdollisuus. Erityisen kiinnostava alue on verkkokauppa Kiinasta ja muista Aasian maista Venäjälle, mihin liittyviin logistiikkamarkkinoiden kasvumahdollisuuksiin Suomi maana ja Posti yrityksenä asemoituvat erinomaisesti. Meillä on jo nyt mielenkiintoisia hankkeita suurten aasialaisten verkkokauppayritysten kanssa. 


Kaikki muutokset vaativat lähivuosina mittavia investointeja automaatioon, ylläpitoon, perusuudistuksiin ja uusiin liiketoimintoihin sekä nykyisten liiketoimintojen laajennuksiin ja yritysostoihin.

OpusCapitan toimintaympäristössä esimerkiksi analytiikka ja tavaroiden internet automatisoivat tavaroiden ja palveluiden tilaamista. Kun ostotilaukset, tavaroiden vastaanotto, esitteet ja sopimukset yhdistetään toisiinsa, tarvitaan vähemmän laskuja. Hinnanmuodostus helpottuu, kun tavaroiden ja palveluiden toimittajat voivat yhdistää hinnoittelualgoritmit inventointijärjestelmiin, hyödykkeiden hintoihin ja valuuttakursseihin. Näin asiakkaiden tarjouspyyntöihin voidaan vastata reaaliaikaisesti ja automaattisesti.

Koneoppiminen tarjoaa mahdollisuuden käyttää omistajatietoja, joiden avulla saavutetaan pitkäaikaista kilpailuetua. Blockchain-teknologian avulla pystytään luomaan ja tallettamaan monenlaisia sisältöjä. Maksupalveludirektiivi 2:n myötä puolestaan voidaan kehittää uusia maksujärjestelmiä, joiden avulla maksuehdoista voi tulla uusi kilpailuetu.