Vuosikertomus 2016

Toimitusjohtajan katsaus

Heikki Malinen


Posti on ollut keskeinen osa suomalaista yhteiskunnan päivittäistä elämää lähes 400 vuoden ajan. Nykyisen kaltainen postilaitos alkoi hahmottua 1800-luvulla. Parhaimmillaan Posti jakoi yli kolme miljardia lähetystä vuodessa. Nyt Posti on kuitenkin käännekohdassa ja uuden alun edessä.

Miltä Posti näyttää tällä hetkellä? Olemme Suomen suurin yritystyönantaja. Postilaisia on yli 20 000 ja toimintaa on kymmenessä maassa. Suomessa meillä on yli 1 400 palvelupistettä ja jaamme yli kaksi miljardia lähetystä vuodessa.

Talouden kohentunut tilanne näkyi Postin rahti- ja pakettivolyymeissa

Suomen talous alkoi vahvistua loppuvuodesta. Kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattoreiden trendi on nouseva. Myös kuluttajien luottamus nousi erityisesti vuoden lopussa yli pitkän aikavälin keskiarvon. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät kääntyivät Liikenneviraston mukaan kasvuun pitkän laskukauden jälkeen huhtikuussa 2016, ja jatkoivat kasvua koko loppuvuoden.

Kohentunut tilanne näkyi Postin rahti- ja pakettivolyymeissa, jotka kehittyivät myönteisesti. Kehitys oli vuoden aikana myönteistä etenkin paketin rajat ylittävässä kaupassa ja B2C-asiakassegmentissä.

Vahvistimme asemaamme kansainvälisessä verkkokaupassa perustamalla yli 1 200 noutopisteen verkoston Baltiaan ja liittymällä DHL:n eurooppalaiseen kumppaniverkostoon. Se tarjoaa Postin asiakkaille pääsyn noutopisteisiin 16 Euroopan maassa.

Omistajuuden laajentaminen tukisi uudistusta

Eduskunta päätti kesäkuussa, että valtio saa vähentää omistustaan Posti Group Oyj:ssä. Valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen mukaisesti Posti Group Oyj:n omistuksesta 49,9 prosenttia siirtyy elokuussa perustettuun valtion kehitysyhtiö Vake Oy:hyn. Valtion suoraan omistukseen jää 50,1 prosenttia.

Mahdollinen omistajuuden laajentaminen tukisi merkittävästi uudistumista postialan murroksessa. Lisäksi se antaisi yritykselle vauhtia uuteen kasvuun.

Muutos vaatii rohkeutta

Olemme isojen haasteiden edessä. Meidän pitää karsia ja rakentaa yhtä aikaa. Olemme joutuneet vähentämään viime vuosina tuhansia työpaikkoja tuotannollis-taloudellisin perustein ja karsineet kannattamattomia toimintoja. Tämä on ollut erittäin raskas vaihe meille postilaisille.

Muutos vaatii rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, peräänantamattomuutta sekä uudenlaista ajattelua ja osaamista. Postilaiset ovat onneksi hyvin innovatiivista väkeä.

Näemme hoiva-alan mielenkiintoisena kasvualueena. Olemme tuoneet palveluvalikoimaamme kotipalvelut. Paljon medianäkyvyyttä saaneen ruohonleikkuun lisäksi kotipalvelut auttavat julkista ja yksityistä kotihoitoa tuottamaan palveluja tehokkaammin ja joustavammin. Postin valttikortti on, että käymme jokaisessa osoitteessa joka arkipäivä. Samalla voimme tehdä tehokkaasti myös muita kotona asumista tukevia palveluja. Jaamme jo tällä hetkellä aterioita 100 kunnassa päivittäin kuluttajille, laitoksille ja kouluille.

Viime vuosina olemme tehneet joukon yritysostoja. Näistä tuoreimpia ovat lämpötilasäädeltyyn logistiikkaan erikoistuneen Veinen ja Pohjois-Suomen johtavan kuljetusyhtiön Kuljetus Kovalaisen ostot. Molemmat kasvattavat skaalaetuamme ja avaavat oven muun muassa elintarvike-, juoma- ja lääkejakeluun. OpusCapitassa me laajensimme tarjontaamme hankkimalla saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalogin.

Postin kilpailu- ja tuloksentekokyvyn kehittäminen vaatii tulevaisuudessakin huomattavia investointeja – mm. jakeluautomaatioon, digitalisoitumiseen, infrastruktuurin ylläpitoon ja yritysostoihin.

Postilakia on joustavoitettava

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli vuoden aikana postilakia, joka meni vuoden 2017 alussa eduskunnan käsittelyyn. Postilain uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus poistaa vanhentunutta sääntelyä normien purun hengessä ja sopeuttaa postin yleispalvelua digitalisaation aikaan vastaamaan paremmin asiakkaiden nykyisiä tarpeita. Tämä on välttämätöntä, sillä digitalisaatio etenee peruuttamattomasti. Lähivuosina valtio aikoo vähentää paperipostia siirtämällä viranomaisten palveluja verkkoon, mikä nopeuttaa postiuudistuksen tarvetta.

Postille on tärkeää pystyä sopeuttamaan omaa kapasiteettia joustavammin laskeviin kirjevolyymeihin.

Viime vuonna postilakiin tehtiin jo muutoksia, jotka sallivat Postin kilpailijoille kirjejakelun missä ja milloin tahansa ilman jakeluvelvoitteita. Silti nykyinen laki edellyttää Postilta viisipäiväistä yleispalvelua huolimatta siitä, että suomalaiset saavat keskimäärin vain 11 yleispalveluun kuuluvaa kirjettä vuodessa. Tämä sääntely yhdessä laskevien jakelumäärien kanssa johtaa vapaan kilpailun tilanteessa erittäin kalliiseen ja kustannustehottomaan jakeluun.

Haluan lopuksi kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuoden aikana.

Heikki Malinen
toimitusjohtaja